top of page

FenStar

ReBranding draft idea

 Client:  FenStar   for:  FenStar

 Who made it:   Tomáš Repa, Jindra Vraga, Martin Horák, Markéta Zdvihalová, 

„K tomuto projektu - výzvě - jsme byli přizváni napřímo společností FenStar. Šlo o výběrové řízení ohledně komplexního ReBrandingu. I když nakonec společnost zvolila jinou agenturu, jsme na tento projekt pyšní.“

Při tomto projektu jsme se trošku „zapotili“. Nejprve jsme se podívali komplexně na stávající stav a následně vypracovali prezentaci, kde jsme se pokusili vysvětlit námi navrhovaný směr.  Doporučili jsme odklon od USP komunikace a nahradit jej za komunikaci s větším důrazem na UBS.

 Logo Design   Corporate Identity  

 Communication strategy   Logo redesign 
 BB aplication   Com. Mix  ...  AND MORE  ...

bb fen.png
fen skupina.png

Pro lepší vysvětlení našeho konceptu jsme jej rozpracovali. Vytvořili jsme draftové KV, které jsme společně s navrhovaným ReBrandingem zapracovali do ukázkového komunikačního mixu. 

KV1.jpg

V první fázi jsme připravili nástin prezentace, která vycházela ze dvou předchozích schůzek, kde jsme navstřebali vize a především potřeby firmy.  Následně jsme vytvořili 50ti strannou prezentaci, která shrnovala naše doporučení a možná řešení. 

Screenshot 2019-07-14 at 10.42.23.png
Screenshot 2019-07-14 at 10.41.27.png
Screenshot 2019-07-14 at 10.41.37.png
Screenshot 2019-07-14 at 10.41.46.png
Screenshot 2019-07-14 at 10.35.39.png
Screenshot 2019-07-14 at 10.35.18.png

V druhé fázi jsme na základě zpětné vazby zapracovali vizuální podobu našich myšlenek, včetně redesignu loga zakomponovaného do nové podoby komunikačního mixu. 

Nestačilo? Pak zkuste mrknout na náš  Behance 

Thank U for

watching

duck_2.png
bottom of page